UDZIELANIE JEDNORAZOWYCH PORAD PRAWNYCH

PRZYGOTOWYWANIE OPINII

SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH

Prawo Cywilne

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną we wszelkich dziedzinach prawa cywilnego

Prawo Rodzinne

 

 

Świadczymy usługi prawne w ramach prawa rodzinnego:

Prawo Spadkowe

Doradzamy w kwestiach związanych z prawem spadkowym, dotyczących między innymi

Prawo Karne

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach karnych, występujemy w charakterze obrońcy podejrzanego, oskarżonego jak i też pełnomocnika pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania;

Prawo Rzeczowe

Analiza stanu prawnego nieruchomości, w tym badania due diligence;

Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych;

Prawo Administracyjne

 

 

Kompleksowa obsługa prawna inwestycji, głównie w sektorze budowlanym;

Prawo Gospodarcze & Handlowe

Reprezentujemy naszych klientów w procesach zawierania umów oraz w toku negocjacji z kontrahentami. 

Prawo Upadłościowe & Naprawcze

Zajmujemy się problematyką prawa upadłościowego i naprawczego

Prawo Autorskie & Patentowe

Zajmujemy się kwestiami dotyczącymi ochrony prawnej własności intelektualnej. 

Windykacja Wierzytelności

Zajmujemy się prowadzeniem spraw związanych z windykacją wierzytelności, od momentu wezwania dłużnika do zapłaty, poprzez prowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Doradztwo Podatkowe & Inwestycyjne

Doradzamy w kwestiach związanych z tzw. "podwójnym opodatkowaniem" po powrocie do Polski jak również prowadzimy sprawy karno-skarbowe

Konsulting Biznesowy

Doradztwo w ramach planowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w Polsce jak i na terenie WB

Vis Legis zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. 

 

Głównym celem stawianym przez nas jest zapewnienie każdemu Klientowi pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Gwarantujemy każdemu Klientowi indywidualne podejście i pełne wsparcie do zakończenia sprawy.

 

Z niezwykłą starannością zapoznajemy się ze stanem faktycznym, bo wiemy, że to podstawa do podejmowania trafnych decyzji. Mogą mieć Państwo pewność, że zaproponujemy najlepsze rozwiązanie przedstawionej nam sprawy, a przy obsłudze prawnej będziemy kierować się fachowością i zasadami etyki zawodowej, które są gwarantem efektywnej i komfortowej współpracy. 

Dodatkowo zajmujemy się również
doradztwem podatkowym w kwestiach związanych z zobowiązaniami należnymi HMRC a także do polskiego Urzędu Skarbowego - również na tle planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych i w cieniu nowej ustawy opodatkowującej Polaków powracających na stałe do kraju.


 

07902735169

39 Glover Street, Hindley Green, Leigh, Lancs, WN7 5LR

Vis Legis Consulting Group Limited is a company registered in England and Wales reg. no 11230679, VAT no 297171275

©2018 by Vis Legis Consulting Group Ltd. All Rights Reserved.