WYNAGRODZENIE

 

Wynagrodzenie za nasze usługi jest indywidualnie i każdorazowo ustalane z klientem. Jego wysokość zależna jest m.in. od przewidywanego nakładu naszej pracy i stopnia skomplikowania sprawy. Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych oraz kosztów dodatkowych, jak np. koszty przejazdu do Sądu czy innych instytucji.


Oferujemy następujące formy wynagrodzenia:

·         Ryczałtowe – polega na ustaleniu z góry kwoty należności za wykonanie wszelkich i niezbędnych czynności w sprawie, stosownie do potrzeb klienta - np. sporządzenie pozwu, opinii prawnej, zastępstwo przed Sądem I instancji, prowadzenie sprawy o zapłatę,

·         Godzinowe – polega na ustaleniu stawki godzinowej za naszą pracę, przy uwzględnieniu zawiłości i stopnia skomplikowania sprawy; podejmując czynności w sprawie ewidencjonujemy czas pracy, na podstawie którego wystawiamy fakturę VAT bądź to co miesiąc bądź też po zakończeniu sprawy (w zależności od poczynionych z klientem ustaleń)

·         Ryczałt miesięczny za stałą obsługę prawną - zasady stałej obsługi prawnej są każdorazowo przystosowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta, które odzwierciedla kwota naszego wynagrodzenia.

07902735169

39 Glover Street, Hindley Green, Leigh, Lancs, WN7 5LR

Vis Legis Consulting Group Limited is a company registered in England and Wales reg. no 11230679, VAT no 297171275

©2018 by Vis Legis Consulting Group Ltd. All Rights Reserved.